аываываывавы

Сапа менеджмент жүйесі

   Сапа менеджменті жүйесі белгіленген білім қызметін және ол қызметтерді тұтынушылар мен өзге де қызығушылық білдірген тараптардың талаптарын толығырақ қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын қызмет түрлерін үнемі жетілдіріп отыру үшін қолданылады.

         Медициналық колледждің сапа менеджменті жүйесі көрсетілетін қызметтердің барлық түрлеріне және жүзеге асырылатын қызмет түрлеріне, барлық құрылымдық бөлімшелерге таратылады.

          Колледжде 2011 жылдан бастап СТ РК ИСО 9001-2001 талаптарына сай сапа менеджменті жүйесі енгізілді. 2015 жылы колледж СТ РК ИСО 9001-2009 талаптарына сай ресертификациялық аудиттен ойдағыдай өтті және жыл сайын инспекциялық аудит өткізіліп тұрады.

         2018 жылы колледж стандарттыңжаңа нұсқасына ISO 9001:2015, СТ РК ISO 9001-2016 көшуді табысты өтті..

Сапа саласындағы саясаты

Сапа саласындағы саясаты

    Басшылық «Сапа саласындағы саясаты» енгізуге бағытталған барлық қажетті шараларды қолдануға, оның нұсқаулықтарын барлық қызметкерлерге жеткізуге және колледж бойынша орындалуын бақылап отыруға міндеттеледі.

 

Сертификат соответствия


Келулердің саны: 6854

Жоғары