аываываывавы

КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ

 Колледж миссиясы

 

Колледж құндылығы:

 • Екі жақтың талабын қанағаттандыру;
 • Колледж қызметкерлерінің құзырлылығы және кәсіптілігі;
 • Колледж ұстаздарымен студенттерінің қарым-қатынасы.

 

Колледждің негізгі стратегиялық артықшылығы:

 • Жаңарту негізінде медициналық білімді тәжірибелік денсаулық сақтау саласымен бірігіп отырып, білім беру саласын көтеру;
 • Колледждің инфрақұрылымдық дизайынын дамыту;
 • Колледж қызметкерлерінің барлық деңгейдегі кәсіптік білімін үздіксіз көтеріп отыру;
 • Студенттердің өздерін жетілдіру жұмыстарына ыңғайлы орта ұйымдастыру.

 

Күтілетін нәтижелер:

 • Жеке имиджді қалыптастыру – жоғары сапалы медициналық қызмет ұсынытын тұрақты және сенімді оқу орнын қалыптастыру;
 • Ішкі және сыртқы тұтынушылардың қажеттіліктілерін қанағаттандыруды қамтамасыз ету;
 • Колледждің барлық қызметкерлері мен оның тұтынушылары үшін бірыңғай көз қарастар, әдістер, сапа саласындағы мәселелерді шешу іс-әрекеттері негізінде біріздендірілген білім беру қызметінің тиімді сапа мендеджменті жүйесін құру;
 • Білім алушылардың қоғамда өздерін танытаалуы үшін білім, білік, дағдыларды игеруіне кепілдікті қамтамасыз ету;
 • Қызметкерлердің атқарушылық жауапкершілігіне, мәдениетіне, құзырлығының жоғары деңгейіне, оқытудың жеке тұлғаға бағытталған әдісінеқол жеткізу.

Басшылық «Сапа саласындағы саясаты» енгізуге бағытталған барлық қажетті шараларды қолдануға, оның нұсқаулықтарын барлық қызметкерлерге жеткізуге және колледж бойынша орындалуын бақылап отыруға міндеттеледі.


Келулердің саны: 6535

Жоғары